Deze website geeft toegang tot uiteenlopende softwarepakketten: de meeste zijn bedoeld voor het onderwijs (SoftMaths, SoftAlgos en ProFys) maar er is ook een softwarebundel met spelletjes.

  • Wiskunde toepassingen

SoftMaths: toepassingen die geschikt zijn om te gebruiken in lessen wiskunde van de tweede graad, bij reële functies en driehoeksmeting, of voor persoonlijk gebruik door leerkrachten wiskunde en leerlingen.
Sinds 8/8/2008 is dit softwarepakket gratis voor iedereen!!!

  • Informatica toepassingen (freeware!)

SoftAlgos: 45 "ISOLAB"-oefeningen met een mogelijke oplossing, een algoritme- en wereldviewer en mogelijkheid tot editeren en uitvoeren van algoritmen zonder de ISOLAB-programmeeromgeving.

  • Fysica toepassingen (freeware!)

ProFys: 3 fysica toepassingen: beeldvorming bij bolle lenzen, de werking van een sluis en de hydraulische pers.

  • Spelletjes(freeware!)

SoftGames: een softwarepakket bestaande uit 13 spelletjes: Vier op 'n rij, Schuifpuzzel, Koppelen, Blokken, Lingo, Piramide, Piramiden, Schuifpuzzel II, Toren van Hanoi, Ciferi, Blackjack, Sudoku en Monopoly.