Wat is nieuw in versie 3.0.7 t.o.v. versie 3.0.6?

 • De acht nieuwste toepassingen werden gecompileerd met PureBasic versie 6.00. Dit biedt de mogelijkheid om arm64 platformen te ondersteunen.
 • De toepassingen ondersteunen donkere weergave ("dark mode"), maar alleen onder macOS 10.14 of hoger.
 • De toepassingen "Driehoeksmeting" en "Vierkantsvergelijkingen" werden uitgebreid met de volgende mogelijkheden:
  • Invoeren van meerdere opgaven waartussen geschakeld kan worden.
  • Een willekeurige opgave genereren.
  • Reeksen oefeningen (en toepassingen) genereren met willekeurige of eigen gegevens, met de keuze van het soort oefening of toepassing en de moeilijkheidsgraad. Deze reeksen kunnen gekopieerd, bewaard of afgedrukt worden.
 • In de toepassing "Elementaire functies" wordt in de bespreking naast het domein van de functie, nu ook het bereik bepaald.
 • De toepassing "Vierkantsvergelijkingen" lost nu ook ongelijkheden van de tweede graad op, en bij het bespreken van een functie wordt het domein en het bereik bepaald.
  Voor het ontbinden van een tweeterm, die een verschil is van twee kwadraten, wordt nu de vereenvoudigde ontbindingsformule gebruikt, tenzij de optie "altijd discriminantmethode gebruiken" aangevinkt is.
 • De toepassing "Rekentoestel" biedt meer precisie mogelijkheden aan (van 15 tot 70 beduidende cijfers) op elk platform.
 • Foutjes die werden hersteld:
  • In de toepassingen "Vierkantsvergelijkingen", "Elementaire functies" en "Rekentoestel" werden sommige vierkantswortels en derdemachtswortels slechts deels vereenvoudigd. Dit probleem werd verholpen.
  • In de Linux-versie werd een probleem met het decimaal teken opgelost.

Wat is nieuw in versie 3.0.6 t.o.v. versie 3.0.5?

 • Een eerste alpha versie van de toepassing "Rijen" werd toegevoegd.
 • De vernieuwde toepassing "Rekentoestel" werd uitgebreid met een module voor rekenen met breuken. De mogelijkheid, afhankelijk van het besturingssysteem, tot instellen van een hogere of lagere rekenprecisie werd toegevoegd.
 • Een eerste "native" versie (amd64 en i386) voor Linux Ubuntu en aanverwante distributies met de acht nieuwste toepassingen.
 • Een aantal kleinere foutjes werden hersteld. 

Wat is nieuw in versie 3.0.5 t.o.v. versie 3.0.4.32?

 • Een eerste alpha versie van de vernieuwde toepassing "Rekentoestel" werd toegevoegd.
 • Een eerste "native" 64-bits versie voor macOS met de zeven nieuwste toepassingen.

Wat is nieuw in versie 3.0.4.32 t.o.v. versie 3.0.3.32?

 • Een eerste alpha versie van de vernieuwde toepassing "Goniometrische cirkel" werd toegevoegd.

Wat is nieuw in versie 3.0.3.32 t.o.v. versie 2.4.4.32?

 • Deze versie omvat nog steeds de (ongewijzigde) toepassingen uit versie 2.4.
 • Een (stabiele) alpha versie van een nieuwe toepassing "Doorsneden" werd toegevoegd.
  Deze toepassing construeert stapsgewijs (met uitleg in woorden) de doorsnede van een vlak met een veelvlak (kubus, balk, prisma en piramide). 33 voorbeeldopgaven, aangevuld met de mogelijkheid om eigen opgaven te creëren.
 • Wijzigingen in de toepassingen uit versie 3:
  • Gecompileerd met PureBasic versie 5.72 (x86, in unicode mode).
  • Vensterinstellingen kunnen op toepassingsniveau bewaard worden.
  • Gewijzigde kopieermogelijkheden (meer compatibel met MS Office 365).
  • De mogelijkheid werd voorzien om de uitvoer op te slaan in een (html-)bestand.
  • In de toepassing "Elementaire functies" kan nu ook de waardetabel afgedrukt, gekopieerd of opgeslagen worden.

Wat is nieuw in versie 2.4.4.32 t.o.v. versie 2.4.3.32?

 • Een eerste alpha versie van vier nieuwe (of vernieuwde) toepassingen werd toegevoegd: "Deelbaarheid in Z", "Vierkantsvergelijkingen", "Elementaire functies" en "Oplossen van driehoeken". Aangezien het toepassingen in ontwikkeling zijn, zijn ze nog niet compleet en kunnen ze nog fouten bevatten. Ze zijn echter wel al stabiel genoeg om ze te gebruiken. Er is geen help beschikbaar. Ze werden gecompileerd met PureBasic versie 5.46 (x86) (in unicode mode). De minimale systeemvereisten zijn: Windows XPsp3 of hoger en Internet Explorer 8 of hoger.
 • Alle toepassingen werden voorzien van een nieuwe digitale handtekening.
 • Aanpassing van alle UAC-manifesten (executionLevel=asInvoker) om virtualisatie van het configuratiebestand onder Windows Vista/7/8.x/10 te vermijden.
 • Foutjes die werden hersteld in de toepassing "Oplossen van driehoeken":
  • Type-vraagstuk #911F4A2D (hoogte en hoeken van een gelijkbenige driehoek): het algoritme werd aangepast zodat nu de juiste hoogte wordt berekend.
  • Type-vraagstuk #B10892B (hoek tussen de diagonalen van een rechthoek): de namen van de hoeken werden aangepast.
  • Type-vraagstuk #DB36D310 (hoogte van een toren (2)): het algoritme werd aangepast zodat nu de juiste hoogte wordt berekend.
  • Het algoritme werd aangepast (er worden nu formules voor het oplossen van rechthoekige driehoeken gebruikt i.p.v. willekeurige driehoeken) bij de volgende type-vraagstukken: #EB36CA7 (diagonalen van een gelijkbenig trapezium) en #B7218919 (hoek tussen twee snijdende rechten in een balk).
  • Betere foutafhandeling of verwerking van bepaalde ingevoerde gegevens bij de volgende type-vraagstukken: #6B36F68 (diagonalen van een trapezium), #7B364CD (koorde en middelpuntshoek), #B1718924 (straal van de omgeschreven cirkel) en #9B44A2E (hoogte van een bliksemflits).

Wat is nieuw in versie 2.4.3.32 t.o.v. versie 2.4.2.32?

 • Alle toepassingen zijn nu digitaal ondertekend met een SHA-1 en SHA-2 handtekening, voor compatibiliteit met Windows XPsp3/Vista enerzijds en Windows 7/8.x/10 anderzijds.
 • Foutje dat werd hersteld:
  • Type-vraagstuk #9B36FC11 (driehoeksmeting: hoogte van een heuvel): het woordje "met" werd vervangen door "men".

Wat is nieuw in versie 2.4.2.32 t.o.v. versie 2.4.32?

 • Foutjes die werden hersteld:
  • In de toepassing 'Grafiek' worden de functiewaarden nu wel juist weergegeven in de waardetabel.
  • Verbeterde compatibiliteit met Windows 7/8.x: de automatische schaling van de vensters op schermen met een hoge resolutie werd verbeterd.

Wat is nieuw in versie 2.4.32 t.o.v. versie 2.3.32?

 • De toepassingen "Goniometrische cirkel", "Grafiek", "Vierkantsvergelijkingen" en "Stelsels van eerstegraadsvergelijkingen" werden volledig herschreven en gecompileerd met PureBasic 4.61 (Windows 32-bit variant). Dit maakt dat nu ongeveer 50% van de programmacode geschreven is in PureBasic.
 • Verdere uitbouw van de toepassing "Statistiek, rijen en kansexperimenten": mogelijkheid om een grafiek (lijn- of staafdiagram) weer te geven van de termen van een rij en volledige afdruk- en kopieermogelijkheden vanuit de onderdelen "Kansexperimenten" en "Rijen".
 • De gebruikers- en scoregegevens uit de toepassing "Oefeningen-beoordelaar" kunnen nu ook als RTF-tekst (opgemaakte tekst) geëxporteerd worden. Naast afdrukken, kunt u voortaan in deze toepassing ook kopiëren en een afdrukvoorbeeld opvragen.
 • Verbeteringen bij het bepalen van differentiaalquotiënten, extrema, buigpunten, snijpunten, raaklijnen en asymptoten in de toepassing "Grafiek".
 • Nieuwe spinknoppen in het basivenster van de toepassing "Grafiek".
 • Introductie van nieuwe kopieer- en opslagmogelijkheden vanuit de uitvoervensters van een aantal toepassingen (Grafiek, Stelsels, Vierkantsvergelijkingen, Goniometrische cirkel, Stochastiek, Rekentoestel en Deelbaarheid in Z). Klik met de rechtermuisknop op een uitvoervenster en er verschijnt een menu waarin u de optie "Kopiëren" en "Opslaan als" terugvindt. Zo kunt u de inhoud van het uitvoervenster kopiëren naar het klembord of opslaan in een bestand. Afhankelijk van de toepassing, wordt gekopieerd of opgeslagen als RTF-tekst (opgemaakte tekst) of als EMF-afbeelding (Windows metabestand) of BMP-afbeelding (Windows bitmap).
 • Alle toepassingen zijn vanaf nu digitaal ondertekend. Dit maakt SoftMaths meer authentiek en beter beschermd tegen verandering.
 • Foutjes die werden hersteld:
  • In de toepassing "Deelbaarheid in Z" flikkert het uitvoervenster nu minder bij het aanpassen van de inhoud.
  • In de toepassing "Oefeningen op oplossen van driehoeken" wordt in het antwoord van het type-vraagstuk #B1238923 (hoek tussen twee raaklijnen) het woord 'raaklijn' nu wel correct gespeld.
  • In de toepassing "Vierkantsvergelijkingen" worden de wortels van een vergelijking van de vorm a(x - p)² + q=0 met a<0, die opgelost wordt door overbrengingsregels, nu wel in de juiste volgorde weergegeven.
  • Het (vroegtijdig) afsluiten van een helpvenster leidde tot het vastlopen van sommige toepassingen. Dit probleem werd verholpen.
  • Verbeterde compatibiliteit met Windows Server 2003/2008: de toepassingen "Grafiek", "Rekentoestel", "Stochastiek" en de optie 'Rekenhulp' in "Oefeningen op oplossen van driehoeken" kunnen nu wel probleemloos uitgevoerd worden.

Wat is nieuw in versie 2.3.32 t.o.v. versie 2.2.32?

 • De toepassingen "Rekentoestel", "Schermbeveiliger", "Deelbaarheid in Z" en "Statistiek, rijen en kansexperimenten" werden volledig herschreven en gecompileerd met PureBasic 4.51 (Windows 32-bit variant).
 • Meerdere aanpassingen in de toepassing "Statistiek, rijen en kansexperimenten": o.a. simulatie van de vernieuwde lotto (6 uit 45 met meerdere bonusrangen), vervollediging van de theoretische kansberekening van de kansexperimenten en een rechtstreekse link van de kansexperimenten "Kop of munt" en "Knikkers uit bak" met "Kansboom".
 • Verbeteringen aan de automatische schaling en het standaardschermlettertype van de toepassingsvensters.
 • Foutje dat werd hersteld:
  • De standaardinstellingen met de "Configurator" vastgelegd, worden nu wel correct weergegeven in de toepassing "Oefeningen-beoordelaar".

Wat is nieuw in versie 2.2.32 t.o.v. versie 2.1.32?

 • De toepassingsvensters en het schermlettertype worden vanaf deze versie automatisch geschaald (vergroot): de venstergrootte wordt ingesteld op basis van het type toepassing, de schermresolutie en de DPI-instelling. Met de SoftMaths configurator kunt u de standaardvenstergrootte manueel, al dan niet volgens de gekozen toepassing, aanpassen. Het standaardschermlettertype komt nu overeen met het Windows (afhankelijk van de geïnstalleerde OS-versie) standaard dialoogkaderlettertype, i.p.v. MS Sans Serif.
 • Foutje dat werd hersteld:
  • In de toepassing "Oefeningen op oplossen van driehoeken" wordt bij de oplossing van het type-vraagstuk #B52D8915 (afstand aarde-maan) de zijde |AB| (i.p.v. zijde |AK|) nu wel correct afgedrukt.

Wat is nieuw in versie 2.1.32 t.o.v. versie 2.0.32?

 • Het HLP-helpbestand werd opnieuw toegevoegd (voor compatibiliteit met Windowsversies zonder Internet Explorer). Met de SoftMaths configurator kunt u bepalen welk type helpbestand (HLP of CHM) gebruikt wordt.
 • Foutjes die werden hersteld:
  • De (dialoog)vensters van de toepassingen "Configurator" en "Beoordelaar" en sommige andere dialoogkaders (het grafiekinstellingsvenster, infovenster,...), werden bij een hogere DPI-instelling (groter lettertype), niet automatisch aangepast, waardoor sommige tekstlabels niet volledig werden weergegeven.Deze vensters worden nu automatisch geschaald bij het wijzigen van de DPI-instelling.
  • In de toepassing "Tweedegraadsfuncties" werd o.a. bij het opstellen van een functievoorschrift met de top als gegeven, in het oplossingsvenster het grafiekbereik afgedrukt. Dit probleem werd verholpen.


Wat is nieuw in versie 2.0.32 t.o.v. versie 1.13.2?

 • De 16-bits variant wordt niet langer bijgewerkt of ondersteund.
 • De vernieuwde toepassingen “Configurator” en “Oefeningen-beoordelaar” en de bestanden “SoftMaths2.dll” (rekenroutines) en “GedesaSoft.dll” werden volledig herschreven en gecompileerd met PureBasic 4.51 (Windows 32-bits variant). 
 • SoftMaths is voortaan gratis (freeware). Er bestaat geen afgeslankte versie (leerlingenversie) meer. 
 • Met het setupbestand kunnen voortaan opstartparameters gebruikt worden, waardoor installatie op meerdere computers sneller kan uitgevoerd worden. 
 • De bestandsnamen en -structuur van de SoftMaths toepassingen werd gewijzigd. 
 • Versie 2 kan samen met versie 1.x op één computer geïnstalleerd worden.
  Het scorebestand "SM4V1.OEF" van versie 1.x is niet compatibel met de scorebestanden van versie 2, de oefeningenbestanden wel.
 • De HLP-helpbestanden werden geconverteerd naar één CHM-helpbestand voor een betere compatibiliteit met Windows Vista en 7. 
 • Een nieuwe toepassing werd toegevoegd: “SoftMaths configurator”: met deze toepassing kunt u, onder andere, een aantal voorkeursinstellingen wijzigen en een “draagbare” versie van SoftMaths maken. 
 • De configuratie-instellingen worden niet langer in het Windows register bewaard, maar in een speciaal configuratiebestand ‘SoftMaths2.prefs’. 
 • SoftMaths configurator vervangt de toepassingen "REG32.EXE" en "SMACC.EXE". 
 • Een alpha-versie (5) van de toepassing "Statistiek, rijen en kansexperimenten" werd toegevoegd, en moet bijgevolg niet langer apart worden gedownload en geïnstalleerd. 
 • De toepassing “Oefeningen-beoordelaar” werd volledig herzien: het is nu mogelijk om gebruikers en groepen vooraf te definiëren en te delen binnen een netwerk. Gebruikers zijn daardoor niet langer gebonden aan een vaste plaats (computer) in het computernetwerk.
 • Foutjes die werden hersteld:
  • In de toepassing “Veeltermen en veeltermfuncties” werd een probleem met het oplossen van een parametervergelijking opgelost.
  • In de toepassing “Oefeningen op oplossen van driehoeken” werd bij het gebruik van de rekenhulp met hoekmodus ‘pi radialen’ hoeken soms verkeerd weergegeven. Dit probleem werd verholpen. 
  • Een probleem met een hardnekkig waarschuwingsvenster, na het invoeren van een foutief voorschrift, in de toepassing “Grafiek” werd verholpen. Bij het berekenen van functiewaarden in de toepassing “Grafiek”, met een domein verschillend van R, werden in het dialoogvenster ‘Differentiequotiënt’ soms verkeerde waarden weergegeven. Dit foutje werd hersteld. 
  • In de toepassing "Oefeningen op oplossen van driehoeken" is het probleem met de volgorde, waarin de berekende resultaten (antwoorden) gecontroleerd werden, opgelost voor de volgende type-vraagstukken: #B71F891B (zwaartelijnen van een driehoek), #B0C88922 (zijden van een rechthoekige driehoek (2)), en #B6A38917 (hoek tussen de diagonalen van een balk). Verder werd In het antwoord van de type-vraagstukken -waar nodig- een eenheid toegevoegd: #90D4A21, #8B36C4B, #7B364CD en #B1718924.

Wat is nieuw in versie 1.13.16.2/32.2 t.o.v. versie 1.13?

1.13.16.2 is de 16-bits variant gecompileerd met VB 3.0.
1.13.32.2 is de 32-bits variant gecompileerd met VB 6.0.

Foutjes die werden hersteld:

 • De toepassing “Oefeningen-bewerker (Reële functies)” liep vast bij het tonen of afdrukken van bepaalde oefeningen. Deze fout werd hersteld.

 • 32-bits variant:
  Bij het afdrukken (in Windows XP (NT4/2000?)) worden karakters uit het lettertype “Wingdings” afgedrukt i.p.v. het geselecteerde printerlettertype… Oorzaak is wellicht een bug in Windows XP (NT4/2000 ?) of Visual Basic (?). Dit probleem werd verholpen.

Wat is nieuw in versie 1.13 t.o.v. versie 1.12?

1.13.16 is de 16-bits variant gecompileerd met VB 3.0.
1.13.32 is de 32-bits variant gecompileerd met VB 6.0.

 • In de toepassing "Rekentoestel" en "Grafiek" werden een aantal nieuwe functies toegevoegd die in expressies (functievoorschriften) kunnen gebruikt worden: SNH, CSH, TNH, ASH, ACH, ATH en CBR.

 • In de toepassing "Rekentoestel" is het optionele scherm "Expressie" het basisscherm geworden en heeft dit scherm een aantal wijzigingen ondergaan. Verder kunt u in het statistisch register nu zelf de methode (formule) kiezen om de kwartielen te bepalen.

 • 32-bits variant:
  - Een aantal gemeenschappelijke routines (o.a. expressie rekenroutines) werden gebundeld in één nieuw bestand: 'SoftMaths.dll'.
  - Grotere interne rekennauwkeurigheid.
  - Configuratie-instellingen worden niet langer in het bestand SFTMTHS1.INI of SMLLN1.INI bewaard maar in het Windows register. Tijdens de installatie worden de oude instellingen naar het register gekopieerd en vervolgens wordt het bestand SFTMTHS1.INI of SMLLN1.INI gewist.

 • Foutjes die werden hersteld:
  - (Grafiek, Oefeningen op oplossen van driehoeken: rekenhulp, Rekentoestel)
  ° In expressies geeft de functie ASN(-1) nu wel het juiste resultaat (-90° i.p.v. 90°).
  ° Bewerkingen (~,^,*,/,+,-) in expressies mogen nu wel onmiddellijk gevolgd worden door een toestandsteken zonder dat dit een foutmelding geeft.
  ° Problemen met het domein van machtsverheffingen en machtswortels in expressies waarbij de exponent van de vorm 1/n (n oneven) is, werden opgelost.
  - (Grafiek, Eerste- en tweedegraadsfuncties, Veeltermen en veeltermfuncties) In het dialoogkader "Grafiekinstellingen" geeft het gebruik van de knop 'Standaardwaarden' gevolgd door de knop 'Annuleren' geen problemen meer met de grafiekweergave.
  - (Grafiek) Problemen met voorschriften met verwijzingen naar andere functies met verwijzingen werden opgelost.
  - 16-bits variant: de toepassing "Vierkantsvergelijkingen" uit de leerlingenversie ( v1.11.16 en v1.12.16) blijft niet meer hangen als in het uitvoervenster een symbool wordt afgedrukt.
  - 32-bits variant: de toepassing "Goniometrische cirkel" (v1.12.32) kon niet meer opnieuw worden opgestart als bij het afsluiten het dialoogkader "Formules" zichtbaar was. Dit probleem werd verholpen.

Wat is nieuw in versie 1.12 t.o.v. versie 1.11?

1.12.16 is de 16-bits variant gecompileerd met VB 3.0.
1.12.32 is de 32-bits variant gecompileerd met VB 6.0.

 • 32-bits variant:
  - De toepassingen van de 32-bits variant ondersteunen vanaf deze versie de XP achtergrondthema's.
  - Verbeterde weergave van schuifbalken in Windows NT4/2000/XP.
  - (Oefeningen-beoordelaar) Mogelijk tot het invoeren van een gebruikersnaam bij het toevoegen van een netwerklocatie.

 • Foutjes die werden hersteld:
  - (Goniometrische cirkel, Oplossen van driehoeken) Een probleem met de invoer van negatieve hoeken (in weergave graden-minuten-seconden) werd verholpen.
  - (Stelsels van eerstegraadsvergelijkingen, Eerste- en tweedegraadsfuncties) Problemen met de weergave van o.a. stelsels in sommige uitvoervensters met schuifbalken werden opgelost.
  - 32-bits variant:
  ° (Alle toepassingen) Het dialoogkader "Schermlettertype" verschijnt nu wel, ook als er geen printer geïnstalleerd is.
  ° (Leerlingenversie: Grafiek) Keuze van de optie "Meerdere elementaire functies tonen" en "Differentiequotiënt" leidt niet meer tot de fatale foutmelding "Object required".

Wat is nieuw in versie 1.11 t.o.v. versie 1.10?

1.11.16 is de 16-bits variant gecompileerd met VB 3.0.
1.11.32 is de 32-bits variant gecompileerd met VB 6.0.

 • Uitbreiding bestaande toepassingen:
  - De toepassing 'Vierkantsvergelijkingen' kan nu ook vergelijkingen van de vorm a(x-p)²+q=0 oplossen en veeltermen van de vorm a(x-p)²+q.
  - De toepassingen 'Grafiek', 'Constante, eerste- en tweedegraadsfuncties' berekenen nu ook het differentiequotiënt in een interval of het differentiaalquotiënt in een punt. De grafische betekenis van dit quotiënt kan worden voorgesteld in de grafiek.
  - In de toepassing 'Grafiek' kunt u voortaan in de voorschriften werken met verwijzingen naar andere voorschriften.

 • Er wordt nu een onderscheid gemaakt tussen de begrippen "nulpunten" en "nulwaarden".

 • Foutjes die werden hersteld:
  - (Reële functies) De volgcursor verdween soms niet van het grafiekgebied als de spoorfunctie werd uitgeschakeld. Deze fout is hersteld.
  - (Tweedegraadsfuncties) De symmetrieas wordt nu wel op de juiste plaats weergegeven als de schaalwaarde van een x-eenheid verschillend is van 1.
  - (Vierkantsvergelijkingen) Veeltermen van de vorm ax²+bx met a<0 en b<0 en veeltermen van de vorm -a²x²+2abx-b² worden nu wel juist ontbonden.
  - (Oefeningen-bewerker Driehoeksmeting) Een probleem met de volgorde van opgaven bij het automatisch genereren van een oefeningenreeks (type IV of V) werd opgelost.Opgaven van het type 131-0(O) en 132-0(O) worden nu wel weergegeven in de uitschuifkeuzelijst 'Soort oefening'.De figuurgrootte kan bij het afdrukken nu wel gewijzigd worden.
  - (Oefeningen toepassingen) De foutenmarge kwam intern niet overeen met de in het menu 'Opties' gekozen foutenmarge. Dit werd aangepast.
  - 32-bits variant:
  ° (Oefeningen op oplossen van driehoeken) Als bij een opgave een figuur hoort, wordt die nu wel weergegeven in het opgavegebied en leidt dit niet meer tot de foutmelding "Fout bij laden van figuur!". Dit probleem kwam alleen voor in Windows NT/2000/XP bij accounts met beperkte toegangsrechten.
  ° (Schermbeveiliger en sommige andere toepassingen van de leerlingenversie versie 1.10.32(.2)) Deze toepassingen gaven problemen bij het opstarten op sommige systemen.

Wat is nieuw in versie 1.10 t.o.v. versie 1.09?

1.10.16 is de 16-bits variant gecompileerd met VB 3.0
1.10.32 is de 32-bits variant gecompileerd met VB 6.0.

 • Twee nieuwe toepassingen: "Oefeningen op oplossen van driehoeken" en "Oefeningen-bewerker (driehoeksmeting). De eerste toepassing maakt zowel deel uit van de geregistreerde versie als van de leerlingenversie.

 • Uitbreiding bestaande toepassingen:
  - De toepassing "Oplossen van driehoeken" kan nu ook de oppervlakte van een driehoek bepalen (al dan niet met de formule van Heroon). In het basisscherm vergemakkelijken 'plakknopjes' de invoer van gegevens die resultaten van een vorige berekening bevatten.De optie 'toepassingen' geeft de mogelijkheid tot het oplossen van een 50-tal type-vraagstukken (toepassingen op oplossen van driehoeken, de cirkel en ruimtemeetkunde) waarbij de numerieke gegevens aangepast kunnen worden. In het oplossingsvenster wordt niet alleen het antwoord getoond maar ook het oplossingsalgoritme!
  - Verbeteringen en uitbreidingen in de toepassing 'Goniometrische cirkel':
  ° Meer verwante hoeken: 90°+Ô (anticomplementaire hoeken), -90°+Ô en -90°-Ô. 
  ° Onderzoek naar goniometrische formules voor verwante hoeken is vereenvoudigd door toevoeging van een aantal opties. 
  ° Verbetering in de opmaak van de meetkundige voorstelling: hoekboogje ('hoekmarkering'), en weergave goniometrische getallen ('labels').
  ° Mogelijkheid tot tonen van de goniometrische formules voor verwante hoeken. 
  ° De optie 'Volledig scherm' geeft de mogelijkheid tot demonstratie (presentatie).
  - De toepassing 'Vierkantsvergelijkingen' kan nu ook veeltermen van de tweede graad ontbinden. De gebruikte formules worden in het oplossingsalgoritme getoond.
  - De toepassing 'Oefeningen-beoordelaar' biedt nu ook de mogelijkheid deelscores te wissen. Met deze toepassing kunnen nu ook de scores van het onderdeel 'Oplossen van driehoeken' bewerkt worden.

 • Foutjes die werden hersteld:
  - (Tweedegraadsfuncties) Een fout ("#381") die bij het vroegtijdig sluiten van het dialoogkader "Functievoorschrift opstellen" soms verschijnt, is hersteld.
  - (Oplossen van driehoeken, Goniometrische cirkel) Verbeterde controle op het bereik (domein) van de ingevoerde waarden: b.v. in de toepassing 'Goniometrische cirkel' is het niet meer mogelijk om een sinus of cosinus buiten het bereik [-1,1] in te voeren...
  - 32-bits variant:
  ° (Alle toepassingen) De printerinstellingen (b.v. afdrukstand) kunnen nu wel gewijzigd worden onder Windows XP (NT4/2000?).
  ° (Alle toepassingen) Problemen die optraden bij het kopiëren van de uitvoer naar sommige toepassingen (b.v. MS WordPad) werden opgelost.
  ° (Alle toepassingen) Problemen met overlappende (fout)meldingen werden hersteld. ° (Oplossen van driehoeken) Invoer van grote waarden leidt niet meer tot een fatale foutmelding.
  ° (Schermbeveiliger, Oefeningen toepassingen) Verbeterde ondersteuning van meerdere gebruikers (accounts) in Windows XP (NT4/2000?).

Versie 1.10.32.2 (2003-10-05)
De volgende problemen met de 32-bits variant van versie 1.10 werden verholpen:

 • Door een (programmeer)fout in de toepassing “Grafiek” kon deze toepassing op sommige systemen niet meer zonder een fatale foutmelding worden uitgevoerd.

 • In het venster “Instellen” van de toepassing “Oefeningen op oplossen van driehoeken” werd het vinkje soms onjuist weergeven bij onderwerp IV en/of V (Herkomst: ‘willekeurig’).

 • De venstertitel van de toepassing “Oefeningen-bewerker (Reële functies)” werd onjuist weergegeven.

Wat is nieuw in versie 1.09 t.o.v. versie 1.08?

1.09.16 is de 16-bits variant gecompileerd met VB 3.0.
1.09.32 is de 32-bits variant gecompileerd met VB 6.0.

 • Een nieuwe toepassing: "Goniometrische cirkel". Maakt enkel deel uit van de geregistreerde versie. In deze toepassing worden de goniometrische getallen (sinus, cosinus, tangens en cotangens) van een gegeven hoek berekend en op de goniometrische cirkel voorgesteld...

 • Het invoeren van een breuk met noemer 0 leidt niet meer tot een fatale foutmelding in de toepassing "Oplossen van driehoeken".

 • In een aantal toepassingen gaf het gebruik van sneltoetsen problemen als de invoer van gegevens niet werd afgesloten met een druk op de entertoets. Dit probleem is verholpen.

 • 16-bits variant: Soms verscheen bij het kopiëren (in een aantal toepassingen) de foutmelding "Fout bij kopiëren" of liep de toepassing vast. Dit probleem is verholpen. Wellicht kwam dit probleem alleen voor in Windows NT (2000/XP?).
  De fatale foutmelding door het klikken naast een uitschuifkeuzelijst in het venster "Functievoorschrift opstellen" van de toepassing "Eerste- en tweedegraadsfuncties" is ongedaan gemaakt.
  Sommige dialoogkaders van de toepassing "Grafiek" kunnen nu niet meer gemaximaliseerd worden.

 • 32-bits variant: Een fatale fout die kon optreden na het omschakelen tussen het oplossen van een vergelijking/ongelijkheid en het ontbinden van een veelterm is hersteld.

Wat is nieuw in versie 1.08.32 t.o.v. versie 1.08.16?

 • De broncode van alle toepassingen werd geconverteerd en gecompileerd met MS Visual Basic 6.0 tot 32-bits programma’s. Dit maakt de toepassingen 2 tot 10 maal sneller en volledig compatibel met MS Windows NT4/2000/XP.

Wat is nieuw in versie 1.08.16 t.o.v. de vorige versie?

 • Een nieuwe toepassing: "Vierkantsvergelijkingen". Maakt deel uit van zowel de geregistreerde als de leerlingenversie. In deze toepassing wordt de gebruikte methode bij het oplossen van vierkantsvergelijkingen (gegeven in de standaardvorm) meer gedetailleerd (met o.a. formules) weergeven dan in de toepassing "Veeltermen en veeltermfuncties".

 • In de toepassing "Grafiek" werd intern de nauwkeurigheid verhoogd bij het bepalen van functiewaarden, nulpunten, extrema en snijpunten. Tegenover deze verhoogde nauwkeurigheid staat wel een reductie van het maximum aantal nulpunten, extrema en snijpunten dat kan bepaald worden per functie: 250 i.p.v. 400.

 • In de toepassing "Rekentoestel" en "Grafiek" werden een aantal nieuwe functies toegevoegd die in expressies (functievoorschriften) kunnen gebruikt worden: RAD, DEG, ° ' ", L10, FAC en RND. Tevens kan vanaf nu de gebruikte hoekeenheid (radialen of graden) worden ingesteld.

 • Een foutje bij het zoeken van factoren met het rekenschema van Horner (om veeltermen te ontbinden) in de toepassing "Veeltermen en veeltermfuncties" werd hersteld.

 • Als er geen printer geïnstalleerd is op het systeem, worden de toepassingen niet langer met een fatale foutmelding abrupt afgesloten. Een aangepaste foutmelding verschijnt zonder dat de toepassing wordt afgesloten.

 • Veranderingen in het 2- en 3-dimensioneel uitzicht van alle toepassingen.

 • Splitsing van de "handleiding" in meerdere helpbestanden.

 • Verbeterde compatibiliteit met Windows NT/2000/XP(?).