Het softwarepakket SoftMaths bevat enkele toepassingen die geschikt zijn om te gebruiken in lessen wiskunde van de tweede graad ASO-KSO-TSO of voor persoonlijk gebruik door leerkrachten wiskunde en leerlingen van de tweede graad ASO-KSO-TSO.

Naast de toepassingen uit versie 2.4, omvat versie 3.0.7 van dit softwarepakket een reeks nieuwe of vernieuwde toepassingen:

  Meetkunde
GonCirkel v3 klein Goniometrische cirkel

Deze toepassing berekent de goniometrische getallen (sinus, cosinus, tangens en cotangens) van een gegeven hoek en stelt deze goniometrische getallen op de goniometrische cirkel voor.

Omgekeerd berekent deze toepassing, uit een gegeven goniometrisch getal, alle hoeken in het bereik ]-180°,180°] en stelt deze meetkundig voor.

De toepassing biedt de mogelijkheid verbanden tussen de goniometrische getallen van verwante hoeken af te leiden.

Driehoeksmeting2 v3 klein Oplossen van driehoeken

Deze toepassing berekent drie elementen (zijden en/of hoeken) of de oppervlakte van een rechthoekige of willekeurige driehoek als een aantal elementen gegeven zijn.

Verder biedt deze toepassing vele vraagstukken i.v.m. oplossen van driehoeken aan, waarbij de gegevens kunnen gewijzigd worden en waarna de toepassing het vraagstuk oplost.

Doorsneden v3 klein Doorsneden
Deze toepassing construeert stapsgewijs (met uitleg in woorden) de doorsnede van een vlak met een veelvlak (kubus, balk, prisma en piramide).

33 voorbeeldopgaven, aangevuld met de mogelijkheid om eigen opgaven te creëren.

  Reële functies
ElFuncties v3 klein Elementaire functies

Deze toepassing tekent de grafiek van een elementaire functie en bespreekt haar kenmerken: het domein en bereik, het functieverloop, de nulpunten, het tekenverloop en de symmetrie (lijn- of puntsymmetrie).

De toepassing toont de invloed van verschillende coëfficiënten op de grafiek van een elementaire functie en beschrijft daarbij de transformaties die de grafiek ondergaat.

Vierkantsvergelijkingen v3 klein Vierkantsvergelijkingen

Deze toepassing lost vierkantsvergelijkingen op, lost ongelijkheden van de tweede graad op, ontbindt veeltermen van de tweede graad, of bespreekt (nulpunten, tekenonderzoek en functieverloop) functies van de tweede graad.

Oplossen of ontbinden gebeurt d.m.v. de discriminantmethode, som en product van de wortels of door ontbindingsformules.

De veeltermen zijn van de vorm ax²+bx+c of a(x-p)²+q.

  Analyse

Rijen

Deze toepassing berekent de termen van een (eindige) rij met gegeven recursief of expliciet voorschrift.
Bepaalt vervolgens som en product van de termen en stelt de termen grafisch voor.
Naast 11 voorbeeldvoorschriften, bestaat de mogelijkheid om een eigen voorschrift in te voeren.

  Getallenleer
Deelbaarheid v3 klein Deelbaarheid in Z

Deze toepassing berekent de natuurlijke delers en veelvouden van een natuurlijk getal; voert een euclidische deling (deling met rest) uit met gehele getallen; berekent de grootste gemene deler en het kleinste gemeen veelvoud van 2 of 3 natuurlijke getallen en bepaalt priemgetallen.

  Tools
Rekentoestel v3 klein Rekentoestel
Deze toepassing biedt u de mogelijkheden van een wetenschappelijk rekenmachine. Het rekentoestel heeft een uitgebreid statistische register en kan bewerkingen uitvoeren op verschillende talstelsels (binair, octaal, decimaal, hexadecimaal en Romeins).

Overzicht van de toepassingen uit versie 2.4:

  Driehoeksmeting
smgc_klein Goniometrische cirkel

Deze toepassing berekent de goniometrische getallen (sinus, cosinus, tangens en cotangens) van een gegeven hoek en stelt deze goniometrische getallen op de goniometrische cirkel voor. Omgekeerd berekent deze toepassing, uit een gegeven goniometrisch getal, alle hoeken in het bereik ]-180°,180°] en stelt deze meetkundig voor. De toepassing biedt de mogelijkheid verbanden tussen de goniometrische getallen van verwante hoeken af te leiden.

sm4dm_klein
sm4dm2_klein

Oplossen van driehoeken
Deze toepassing berekent drie elementen (zijden en/of hoeken) of de oppervlakte van een rechthoekige of willekeurige driehoek als een aantal elementen gegeven zijn. Verder biedt deze toepassing vele vraagstukken i.v.m. oplossen van driehoeken aan, waarbij de gegevens kunnen gewijzigd worden en waarna de toepassing het vraagstuk oplost.

sm4dm3_klein
sm4dm4_klein
sm4dm5_klein

Oefeningen op oplossen van driehoeken
Met deze toepassing kunnen oefeningen gemaakt worden i.v.m. oplossen van driehoeken. Er kan een keuze gemaakt worden uit verschillende onderwerpen en de moeilijkheidsgraad kan veranderd worden. De toepassing controleert een ingevoerd antwoord, beoordeelt dit antwoord en geeft een (mogelijke) oplossingsmethode.

  Reële functies
sm4graf_klein Grafiek

Deze toepassing tekent de grafiek van een reële functie, berekent functiewaarden en bepaalt extrema, nulwaarden, snijpunten en differentiequotiënten door benadering.

De toepassing kan tot tien functies tegelijkertijd weergeven.

sm42f_klein

Constante en eerste- en tweegraadsfuncties
Deze toepassing tekent en bespreekt de grafiek van constante, eerstegraads- en tweedegraadsfuncties, berekent nulwaarden, functiewaarden en differentiequotiënten, stelt het functieverloop op en maakt een tekentabel, vergelijkt functies en bepaalt snijpunten, stelt functievoorschriften op...

sm42foef_klein
sm42foef2_klein
Oefeningen op eerstegraads- en tweedegraadsfuncties
Met deze toepassing kunnen oefeningen gemaakt worden i.v.m. constante, eerstegraads- en tweedegraadsfuncties. Er kan een keuze gemaakt worden uit verschillende onderwerpen en de moeilijkheidsgraad kan veranderd worden. De toepassing controleert een ingevoerd antwoord, beoordeelt dit antwoord en geeft een (mogelijke) oplossingsmethode.
sm4rf_klein
sm4rf2_klein
Veeltermen en veeltermfuncties
Deze toepassing lost vergelijkingen en (stelsels van) ongelijkheden met één onbekende op, tekent de grafiek van een veeltermfunctie, berekent nulpunten en functiewaarden van een veeltermfunctie, ontbindt veeltermen, voert bewerkingen uit op veeltermen, berekent getalwaarden van een veelterm, bespreekt het teken en het aantal wortels van een vierkantsvergelijking (parametervergelijking)...
smvgl_klein
smvgl2_klein
Vierkantsvergelijkingen
Deze toepassing lost vierkantsvergelijkingen (ax²+bx+c=0) op of ontbindt veeltermen van de tweede graad (ax²+bx+c). Oplossen of ontbinden gebeurt d.m.v. de discriminantmethode, som en product van de wortels of door ontbindingsformules.
  Getallenleer
sm4db_klein Deelbaarheid in Z
Deze toepassing berekent de natuurlijke delers en veelvouden van een natuurlijk getal; voert een euclidische deling (deling met rest) uit met gehele getallen; berekent de grootste gemene deler en het kleinste gemeen veelvoud van 2 of 3 natuurlijke getallen en bepaalt priemgetallen.
sm4stlsl_klein Stelsels van eerstegraadsvergelijkingen
Deze toepassing lost stelsels van eerstegraadsvergelijkingen (met een maximum van 4 vergelijkingen) op. Bij het oplossen van een stelsel wordt gebruik gemaakt van de combinatie- en substitutiemethode.
  Tools
configurator_klein SoftMaths configurator
Met deze toepassing kunt u uw registratiegegevens (naam, domein en activatiecode) invoeren en een aantal voorkeursinstellingen wijzigen. Verder kunt u een "draagbare" versie van SoftMaths maken. De configurator kan enkel uitgevoerd worden door een computerbeheerder (administrator).
sm42f_ob_klein
sm42f_ob2_klein
smdm_ob_klein
smdm_ob2_klein
Oefeningen-bewerker
Met deze toepassing kunt u de oefeningen (opgaven) opgeslagen in een oefeningenbestand bekijken, wijzigen, wissen, afdrukken of kopiëren. Deze oefeningen (opgaven) worden door de toepassingen Oefeningen op eerstegraads- en tweedegraadsfuncties en Oefeningen op oplossen van driehoeken gebruikt...
beoordelaar_klein Oefeningen-beoordelaar
Met deze toepassing kunt u de beoordelingen (scores) die door de toepassingen Oefeningen op eerstegraads- en tweedegraadsfuncties en Oefeningen op oplossen van driehoeken zijn opgeslagen in een bestand bekijken, afdrukken of verwijderen. Verder kunt u groepen en gebruikers toevoegen, importeren of verwijderen.
smzrm_klein
smzrm2_klein
smzrm3_klein
smzrm4_klein
Rekentoestel
Deze toepassing biedt u de mogelijkheid van een klassiek of modern wetenschappelijk rekenmachine. Het rekentoestel heeft een uitgebreid statistische register en kan bewerkingen uitvoeren op verschillende talstelsels (binair, octaal, decimaal, hexadecimaal en Romeins).
smscrnsv_klein
smscrnsv2_klein
smscrnsv3_klein
Schermbeveiliger
Deze schermbeveiliger (= een programma dat wordt gestart nadat uw computer gedurende een bepaalde tijd inactief is geweest) verplaatst een stukje tekst (lettertype en -grootte naar keuze), het SoftMaths-logo of een figuur naar keuze over het scherm. De optie "vliegende formules" verplaatst wisselende formules over het scherm.
  In ontwikkeling
smkb_klein
smkb2_klein
smkb3_klein
Statistiek, rijen en rekenen met kansen